Μέσα στα ερέβη
τα μαύρα βλέφαρά της
το δίδυμο άστρο
 

Mishtu Austin, “Orpheus” (batik)

Advertisement