Γι’ αυτό το ψήγμα ισορροπίας πριν απ’ την πτώση
Γι’ αυτό το κλάσμα αθανασίας πριν απ’ τον θάνατο
 
για όλα ετούτα
 
Johann Liss (1597–1629), "Sturz des Phaeton"

Johann Liss (1597–1629), “Sturz des Phaeton”