ΘΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

σαν τη δεις, μαντατοφόρε: 
χρυσά αναιδή ένδοξα μαλλιά 
γυμνή, σε πρόστυχη αγκαλιά
spina nel cuore.

Advertisements