Πείτε με ό,τι θέλετε:

συμπιλητή συρράπτη χαρτοπόντικα

γραμματικό

εγώ δεν έχω, άλλωστε, καμία σημασία

εγώ δεν είμαι παρά προσδοκώμενη βορά των σκουληκιών.

Εκείνα όμως τα καλά βιβλία,

όχι αυτά που έγραψα, αυτά για τα οποία έγραψα

—και ας κωλύει η μικρότητά σας—

αφήστε τα να αποθησαυριστούν. 

Εσείς δεν έχετε, άλλωστε, καμία σημασία

Εσείς δεν είστε παρά προσδοκώμενη βορά των σκουληκιών.