Αθηνά

Τι να μιλήσει; Τι να πει;
Πέρασε πια τις πύλες η πομπή
Χρυσή φανφάρα σεισμικής συγκίνησης.

Τι να μιλήσει; Τι να πει;
Ποιος θα πιστέψει ένα βοσκό γιδιών στην Αττική
Πως η Αθηνά ήταν απλά η Φύη
Μια αγράμματη γυναίκα των βουνών
αμαρτωλή και θεοσεβούμενη
όπως κι εκείνοι