Tags

, , , , ,


Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αναδιαρθρώνεται και εμπλουτίζεται. Στο κείμενο που ακολουθεί κωδικοποιούμε τις απαντήσεις μας σε συνήθη ερωτήματα που υποβάλλουν υφιστάμενοι φοιτητές και νέοι ενδιαφερόμενοι, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Τι αλλάζει;

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται είναι δύο. Πρώτον, το πρόγραμμα δομείται πλέον στη βάση των ακαδημαϊκών εξαμήνων (χειμερινό: Σεπτέμβριος-Ιανουάριος· εαρινό: Φεβρουάριος-Μάιος). Δεύτερον, στο πρόγραμμα πλέον προσφέρονται κατευθύνσεις ειδίκευσης: Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Γενική Κατεύθυνση. Την κατανομή των Θεματικών Ενοτήτων στα οκτώ εξάμηνα και τις τρεις κατευθύνσεις μπορείτε να τη δείτε εδώ. Πλήρεις περιγραφές των καινούριων Θεματικών Ενοτήτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πόσα ECTS θα έχει το πρόγραμμα με βάση τη νέα του δομή;

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» παραμένει τετραετές πτυχίο με συνολική πίστωση 240 ECTS. Δεν αλλάζει κάτι στο σημείο αυτό. Το μόνο που αλλάζει είναι η συγκριτική βαρύτητα των Θεματικών Ενοτήτων. Πλέον τα μαθήματα κορμού, που είναι συνολικά δώδεκα, φέρουν 10 ECTS, ενώ τα μαθήματα ειδίκευσης, που είναι συνολικά οκτώ, φέρουν 15 ECTS. Η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε λογική και απαραίτητη, καθώς εκ των πραγμάτων, ακόμη και στο παλιό πρόγραμμα, τα μαθήματα ειδίκευσης ήταν πιο απαιτητικά και ποσοτικώς και ποιοτικώς.

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις επιτυχίας σε κάθε μάθημα;

Ναι, προσαρμόζονται στην εξαμηνιαία δομή. Με εξαίρεση τα Αρχαία και τα Λατινικά, όπου διατηρείται το σύστημα των μηνιαίων διαγωνισμάτων, η επιτυχία στη Θεματική Ενότητα προϋποθέτει συγγραφή δύο εργασιών και εξασφάλιση βαθμού 50/100 στην τελική εξέταση του εξαμήνου. Οι εξετάσεις διενεργούνται τον Ιανουάριο και τον Μάιο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας δομής του Προγράμματος για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και όσους από τους υφισταμένους βρίσκονται στο πρώιμο στάδιο των σπουδών τους;

Τα ακαδημαϊκά, πρακτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της νέας δομής είναι πάμπολλα:

Ακαδημαϊκά οφέλη: To Πρόγραμμα εμπλουτίζεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς προστίθενται σε αυτό αρκετές καινούριες Θεματικές Ενότητες, όπως η «Εισαγωγή στην Επιγραφική και Νομισματική», τα «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας», η τα “Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού“, η «Λογοτεχνία της Κύπρου», η “Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο” και άλλες πολλές. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αποκτά πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και ευελιξία. Οι κατευθύνσεις, επίσης, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ιδιοπροσωπία του πτυχίου μας και το καθιστούν ισχυρότερο επαγγελματικό προσόν.

Πρακτικά οφέλη: Η εξέταση στο τέλος του εξαμήνου αντί στο τέλος του έτους δίνει τη δυνατότητα στον ενήλικα φοιτητή να αντεπεξέλθει ευκολότερα στην εξεταστική διαδικασία, καθώς δεν χρειάζεται πια να απομνημονεύει διπλάσιο όγκο ύλης. Επίσης, σε περίπτωση που πρακτικές δυσκολίες αναγκάζουν τον φοιτητή να αιτηθεί αναστολή φοίτησης ή να εγκαταλείψει μία Θεματική Ενότητα, οι απώλειες σε χρόνο και χρήμα θα είναι οι μισές σε σχέση με το παρελθόν (καθώς θα χάσει τα χρήματα που αντιστοιχούν μόνο σε ένα εξάμηνο, ενώ έχει επίσης την επιλογή να διακόψει τις σπουδές του μόνο για το διάστημα αυτό).

Οικονομικά οφέλη: Ο παλαιός ΕΛΠΟΛ στοίχιζε συνολικά €8400. Το κόστος του νέου Προγράμματος, με δεδομένη και την έκπτωση του 10%, μειώνεται στα €6300, ενώ, αν ο φοιτητής ξοφλήσει σε μία δόση όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο, τότε δικαιούται επιπλέον έκπτωση 5%.

Το κόστος των Θ.Ε. κατεύθυνσης (των 15 ECTS)  θα είναι το ίδιο με αυτών του κορμού των (10 ECTS) ;

Ναι, θα είναι ακριβώς το ίδιο (€350).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας δομής του Προγράμματος για τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο των σπουδών τους;

Τα πιο πάνω πλεονεκτήματα ισχύουν και για τους νέους και για τους υφιστάμενους φοιτητές, αν και οι προχωρημένοι φοιτητές, ως φυσικόν, θα επωφεληθούν λιγότερο από την οικονομική ελάφρυνση. Όμως, ακόμη και αν κανείς, παραδείγματος χάριν, υπολείπεται μόνο 40 ECTS για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να κερδίσει και χρόνο και χρήμα, καθώς, χάρη στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι μονάδες ECTS, αντί για δύο παλαιά ετήσια μαθήματα, τώρα χρειάζεται να πάρει τρία μόνο εξαμηνιαία. Παράλληλα, αν οι επιλογές που έχει κάνει το επιτρέπουν, ο υφιστάμενος φοιτητής μεταβαίνοντας στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα μπορεί να εκμεταλλευθεί και τη νέα ρύθμιση των κατευθύνσεων.

Είναι υποχρεωτική για τους υφιστάμενους φοιτητές η μετάβαση στη νέα δομή;

Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά τους προτρέπουμε να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, ώστε να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα που προαναφέραμε.

Μπορούν οι υφιστάμενοι φοιτητές να ενταχθούν σε κατεύθυνση ειδίκευσης χωρίς να μεταβούν στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα;

Όχι, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του φοιτητή σε κατεύθυνση ειδίκευσης είναι η μετάβαση στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα.

Αν κάποιος υφιστάμενος φοιτητής επιλέξει να μην μεταβεί στο καινούριο πρόγραμμα, θα αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα τώρα ή στο μέλλον;

Όταν το Πανεπιστήμιο δηλώνει πως η μετάβαση στο καινούριο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική, το εννοεί μέχρι κεραίας. Οι φοιτητές όμως θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου να δημιουργηθεί τμήμα σε ένα μάθημα απαιτείται να το έχουν δηλώσει τουλάχιστον δέκα (10) φοιτητές. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι παλιές Θεματικές Ενότητες θα προσφέρονται κάθε χρονιά.

Είναι υποχρεωτική η επιλογή κατεύθυνσης στο νέο πρόγραμμα;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να συνδυάσει τα μαθήματά του όπως εκείνος προτιμά. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη Γενική Κατεύθυνση.

Ποια μαθήματα πρέπει να επιλέξω, για να ενταχθώ στην κατεύθυνση Φιλολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης;

Για να θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την κατεύθυνση Φιλολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS σε μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης. Με άλλα λόγια, από τα οκτώ μαθήματα επιλογής που ο φοιτητής υποχρεούται να περάσει, τουλάχιστον τα έξι πρέπει να προέρχονται από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα άλλα δύο αποτελούν ελεύθερες επιλογές. Παραδείγματος χάριν, αν κάποιος προτιμά την κατεύθυνση φιλολογίας, αλλά τον ενδιαφέρει και η ιστορία της Κύπρου, μπορεί να πάρει έξι φιλολογικά μαθήματα, συν δύο ιστορικά (ή εφτά συν ένα). Αν αυτή η αναλογία δεν τηρηθεί, τότε ο φοιτητής λαμβάνει πτυχίο Γενικής Κατεύθυνσης.

Αναγράφεται η κατεύθυνση στον τίτλο σπουδών;

Όπως και στην περίπτωση των ελλαδικών πανεπιστημίων, η κατεύθυνση αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Ο τίτλος σπουδών θα αναγράφει μόνο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Κάτι αντίστοιχο ισχύει σε όλα τα ελλαδικά πανεπιστήμια: όποιος αποφοιτήσει από το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, λ.χ., λαμβάνει τίτλο σπουδών που αναγράφει «Φιλολογία». Αν έχει πάρει την κλασική κατεύθυνση, στην αναλυτική του βαθμολογία αναγράφεται: «ειδίκευση κλασικής φιλολογίας». Στο θέμα αυτό, δηλαδή, ακολουθούμε την κοινή πρακτική.

Τι θα συμβεί, αν επιλέξω να μεταβώ στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα, αλλά αποτύχω φέτος σε μία από τις ετήσιές μου Θεματικές Ενότητες;

Αν ο φοιτητής έχει εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (δηλαδή αν έχει περάσει τις εργασίες) αλλά αποτύχει στην τελική δοκιμασία, τότε, ακόμη και αν έχει στο μεταξύ μεταβεί στο καινούριο πρόγραμμα, την επόμενη χρονιά θα εξεταστεί στο παλιό μάθημα με την ίδια ακριβώς ύλη και με την ίδια ακριβώς διαδικασία — εφόσον βεβαίως το επιθυμεί. Αν δεν έχει εξασφαλίσει καν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, τότε θα πρέπει να πάρει ένα καινούριο, εξαμηνιαίο μάθημα.

Πώς βρίσκω πόσα μαθήματα μου απομένουν για να αποφοιτήσω μεταπηδώντας στο αναδιαρθωμένο πρόγραμμα;

Αρχικά υπολογίζω πόσες μονάδες ECTS έχω ήδη συγκεντρώσει (μετρώ δηλαδή τα ECTS και όχι τις ΘΕ). Αν έχω περάσει, π.χ., οκτώ ετήσιες Θεματικές Ενότητες, τότε έχω συγκεντρώσει 160 ECTS· άρα μου απομένουν άλλα 80 ECTS, για να αποφοιτήσω. Βρίσκομαι πια στο στάδιο της ειδίκευσης, συνεπώς τα εξαμηνιαία μαθήματα έχουν πλέον 15 ECTS το καθένα. Επομένως, χρειάζομαι έξι εξαμηνιαία μαθήματα ακόμη.

Υπάρχει περίπτωση μεταβαίνοντας στην καινούρια δομή να απολέσω κάποιες μονάδες ECTS ή κάποιες Θεματικές Ενότητες που έχω περάσει να μην μου αναγνωριστούν;

Όχι, καμία απολύτως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς παράλογο. Ό,τι έχετε περάσει, είναι κατοχυρωμένο!

Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα, όμως, έχω φτάσει στα 250 ECTS. Δεν είναι πρόβλημα αυτό;

Κανένα πρόβλημα απολύτως. Το πανεπιστήμιο δικαιούται να εκδώσει τίτλο σπουδών με περισσότερα των 240 ECTS. Δεν δικαιούται να εκδώσει τίτλο σπουδών με λιγότερα από 240. Σημειώστε επίσης ότι στο πιο πάνω παράδειγμα ο φοιτητής «απέφυγε» ουσιαστικά δύο εξαμηνιαία μαθήματα, άρα ελαφρύνθηκε και από το σχετικό κόστος! Αυτό οφείλεται στη διαφορετική βαρύτητα σε ECTS μεταξύ μαθημάτων επιλογής και μαθημάτων ειδίκευσης, ένα ακόμη σημείο στο οποίο η καινούρια δομή εξορθολογίζει την παλαιά.

Αν είμαι υφιστάμενος φοιτητής και μεταβώ στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα, μπορώ να αποφοιτήσω ενωρίτερα;

Αν έχεις συμπληρώσει τα 240 ECTS, τότε ναι!

Υπάρχει διαφορά ως προς τον βαθμό δυσκολίας ανάμεσα στο παλαιό και το καινούριο πρόγραμμα;

Όχι, καμία απολύτως. Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» απλά αναδιαρθρώνει και εμπλουτίζει τη δομή του. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο πρόγραμμα με νέα δομή. Κατά τα άλλα, διατηρεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει και τώρα: παραμένει εξίσου απαιτητικό, εξίσου ποιοτικό, εξίσου ανταγωνιστικό.

Θα αλλάξει κάτι ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές καλούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Πανεπιστημίου;

Και πάλι όχι: το σύστημα της αποπληρωμής των διαχειριστικών εξόδων με τη μορφή των δόσεων συνεχίζει να ισχύει όπως το γνωρίζετε.

Αναγνωρίζεται το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στην Ελλάδα και την Κύπρο;

Οπωσδήποτε. Τα πτυχία του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται πλήρως τόσο από το κυπριακό ΚΥΣΑΤΣ όσο και από το ελλαδικό ΔΟΑΤΑΠ, εξ ου και πλείστοι απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Κύπρο οι απόφοιτοι του ΕΛΠΟΛ θεωρείται ότι κατέχουν πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο με τα πτυχία των Φιλοσοφικών Σχολών, εξ ου και δικαιούνται να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων στη Μέση Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα το πτυχίο του ΕΛΠΟΛ/ΑΠΚΥ θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο του ΕΛΠΟΛ/ΕΑΠ. Η αλλαγή στη διάρθρωση του προγράμματος δεν αλλοιώνει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, συνεπώς δεν επηρεάζει και την αναγνώρισή του από το ΚΥΣΑΤΣ, την κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Αλλάζει κάτι ως προς τις δυνατότητες επαγγελματικής αξιοποίησης του πτυχίου;

Αυτό εν τέλει επαφίεται στους εργοδότες και ορίζεται από την ιδιαίτερη νομοθεσία κάθε κράτους. Το πτυχίο μας όμως τώρα, ιδιαίτερα με την προσθήκη των κατευθύνσεων αποκτά ακόμη πιο ισχυρή ταυτότητα, κάτι που δεν μπορεί παρά να το καθιστά πιο ελκυστικό στην αγορά εργασίας.

LOGO_EL_url

Advertisement