Μαζεύτηκεν ο συρφετός και κλαίει
για του μεγάλου ανδρός τη μέγιστην απώλεια.
Παπάδες, βουλευτές κι άλλα διαόλια
θρηνούν του εκδημήσαντος τα κλέη.

Καλοβαλμένοι κύριοι και κυρίες
πλερέζες, γάντια και καπελαρίες

σπαρακτική πανώρια πανδαισία

μες στου λαμπρού πρωινού
τη λαμπροτέρα
υποκρισία.

Κι ο θάνατος;

Ο θάνατος βαδίζει πάντα σιωπηλός.