Tags

, , , , , ,


[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 12 Απριλίου 2014: Στο πρόγραμμα έχει προστεθεί μία καινούρια Θεματική Ενότητα. Πρόκειται για την ΕΛΠ 37: Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ].

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 2 Δεκεμβρίου 2013: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τα δίδακτρα στα πτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΑΠΚΥ θα είναι μειωμένα κατά 10%]

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 30 Νοεμβρίου 2013: Το Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό προσφέρει τώρα όλες τις Θεματικές Ενότητές του με τη μορφή των αυτοτελών μαθημάτων για όσους ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες πτυχές της κουλτούρας μας, αλλά δεν έχουν τον χρόνο, τη διάθεση, την ανάγκη ή τα χρήματα να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πτυχίο]

Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η υπέρβαση της κρίσης, ακούμε συχνά, απαιτεί ανάπτυξη· η ανάπτυξη όμως δεν επέρχεται παρά μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία, για να επιτευχθεί, απαιτεί τη συνεχή βελτίωση και πρόοδο του καθενός μας ξεχωριστά και της κοινωνίας γενικότερα. Ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων αποκτά σήμερα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην πανεπιστημιακή αγορά των προηγμένων αλλά και πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, ακριβώς επειδή προωθεί τις αξίες της διά βίου μάθησης, που είναι πιο κρίσιμες και επίκαιρες από ποτέ: επιτρέπει στον φοιτητή να πολλαπλασιάσει με τρόπο πρακτικό και στοχευμένο τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Παρακολουθώντας υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένες και επιστημονικά έγκυρες σπουδές, συντονισμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις πιο προηγμένες κατακτήσεις της έρευνας, ο φοιτητής ενός ανοικτού Πανεπιστημίου την ίδια στιγμή παραμένει ενεργός επαγγελματίας και οικογενειάρχης.

ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”

Το λογότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το λογότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αποτελεί κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο από το 2006 προσφέρει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠΟΛ) ολοκληρώνει φέτος έξι χρόνια λειτουργίας· είναι δηλαδή ένα από τα παλαιότερα και πιο δοκιμασμένα Προγράμματα στο ΑΠΚΥ. Σήμερα ο ΕΛΠΟΛ εξυπηρετεί περί τους οκτακοσίους (800) φοιτητές (με μέσο όρο ηλικίας τα 35-40 έτη) και σαράντα ένα (41) μέλη μόνιμου ή συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα μορφωτικά, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της ελλαδικής και κυπριακής κοινωνίας· σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να μελετήσουν σφαιρικά το ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός στην αρχαία, μεσαιωνική και νεώτερη φάση του μέσα από ποικιλία μαθημάτων φιλολογίας, γλωσσολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης. Οι δεκαέξι συνολικά Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερα έτη σπουδών και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και επιλογής. Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΕΛΠΟΛ αποτελεί το γεγονός ότι στις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες επιλογής περιλαμβάνονται επίσης η Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά και η Εισαγωγή στα Λατινικά (οι φοιτητές εκκινούν από επίπεδο αρχαρίων και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους κατακτούν αρχαιομάθεια ή/και λατινομάθεια επιπέδου Β1).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος και αντίστοιχος των τίτλων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αναγνωρίζεται επίσης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και από την κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Κύπρο οι απόφοιτοι του ΕΛΠΟΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο Διοριστέων («επετηρίδα») στη Μέση Εκπαίδευση.

O Καθηγητής David Konstan (Brown/NYU) προσκεκλημένος στον κύκλο διαλέξων του ΕΛΠΟΛ "Τηλεγόνεια"

O Καθηγητής David Konstan (Brown/NYU) προσκεκλημένος στον κύκλο διαλέξων του ΕΛΠΟΛ “Τηλεγόνεια”

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 σύμφωνα με τις επιταγές της Ανοικτής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» θα γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα εισδοχής· όλοι δηλαδή οι υποψήφιοι οι οποίοι (α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου (ή αντίστοιχου διπλώματος)· και (β) κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) Θεματικών Ενοτήτων ετήσιας διάρκειας (μάξιμουμ τρεις κατ’ έτος), οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να πιστωθούν με είκοσι (20) Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) η καθεμιά. Για την ολοκλήρωση μιας τυπικής Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος ΕΛΠΟΛ απαιτείται η συγγραφή τεσσάρων εργασιών μέσης έκτασης 2500 λέξεων, καθώς και επιτυχία σε τελική γραπτή εξέταση, για την οποία απαιτείται φυσική προσέλευση σε προκαθορισμένο εξεταστικό κέντρο (αυτή είναι και η μοναδική υποχρέωση παράστασης που δεσμεύει τον φοιτητή του ΑΠΚΥ).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

O Καθηγητής Alex Garvie στον κύκλο διαλέξεων "Τηλεγόνεια"

O Καθηγητής Alex Garvie στον κύκλο διαλέξεων “Τηλεγόνεια”

Η φοίτηση στον ΕΛΠΟΛ στηρίζεται στον συνδυασμό της εξ αποστάσεως και της φυσικής διδασκαλίας. Με άλλα λόγια με μόνη απαίτηση την καθημερινή δυνατότητα σύνδεσής του με το Διαδίκτυο ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από το σπίτι του στην Ελλάδα, την Κύπρο ή το εξωτερικό, στον δικό του χρόνο, χωρίς να υποχρεούται να παρακολουθεί τακτικά εβδομαδιαία μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κύπρο.

Η παιδαγωγική μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται στην «καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία». Με την εγγραφή τους στις Θεματικές Ενότητες οι φοιτητές του ΕΛΠΟΛ εντάσσονται σε τμήματα των 25-30 ατόμων, τα οποία εποπτεύονται από προσοντούχους και έμπειρους Καθηγητές-Συμβούλους.

Ο συγγραφέας Βασίλης Γκουρογιάννης μιλά για το μυθιστόρημά του "Κόκκινο στην Πράσινη Γραμμή" στον κύκλο διαλέξεων Τηλεγόνεια

Ο συγγραφέας Βασίλης Γκουρογιάννης μιλά για το μυθιστόρημά του “Κόκκινο στην Πράσινη Γραμμή” στον κύκλο διαλέξεων Τηλεγόνεια

Οι Καθηγητές-Σύμβουλοι κάθε Θεματικής Ενότητας και κάθε τμήματος συντονίζονται, ώστε να παρέχουν στους φοιτητές εύληπτες κατευθύνσεις για την προσπέλαση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού και τη διεκπεραίωση ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κάθε φορά. Το εκπαιδευτικό υλικό του ΕΛΠΟΛ αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες κατακτήσεις της έρευνας στο πεδίο των Ελληνικών Σπουδών και φέρνει τον φοιτητή σε επαφή με τον πρωτότυπο επιστημονικό λόγο στην ελληνική, ενίοτε και στην αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό βεβαίως προσαρμόζεται πάντοτε, με μια ποικιλία τρόπων και μεθόδων, στις ανάγκες του ενήλικα που φοιτά εξ αποστάσεως.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ΑΠΚΥ διενεργείται μέσα από δύο πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, μία ασύγχρονη (EClass), η οποία στηρίζεται στο λογισμικό Moodle, και μία σύγχρονη, η οποία αξιοποιεί το λογισμικό “Elluminate Live!”.

Η ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης EClass στηρίζεται στη λογική της ηλεκτρονικής προσομοίωσης μιας συμβατικής τάξης. Στον ψηφιακό αυτό χώρο, διδάσκοντες και διδασκόμενοι κάθε Θεματικής Ενότητας ξεχωριστά επικοινωνούν μέσω προσωπικών ή συλλογικών γραπτών μηνυμάτων, ανταλλάσσουν πληροφορίες, διακινούν εκπαιδευτικό υλικό, αξιολογούν και αξιολογούνται.

Άποψη της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης EClass (λογισμικό Moodle)

Άποψη της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης EClass (λογισμικό Moodle)

Η σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η οποία είναι ενσωματωμένη στο EClass, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών διαλέξεων σε πραγματικό χρόνο με πλήρη, αυθεντική διαδραστικότητα. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά και παρεμβαίνουν ζωντανά στο μάθημα υποβάλλοντας ερωτήσεις γραπτώς ή προφορικώς, συζητώντας μεταξύ τους, εκφράζοντας συναισθήματα κτλ. Οι καθηγητές διδάσκουν χρησιμοποιώντας ψηφιακό πίνακα, στον οποίο προβάλλουν διαφάνειες (σχεδιασμένες π.χ. με τα λογισμικά Microsoft PowerPoint, Keynote ή άλλο παρεμφερές) ή γράφουν σημειώσεις όπως ακριβώς σε ένα συμβατικό ασπροπίνακα. Κατά κανόνα οι ζωντανές ηλεκτρονικές διαλέξεις ηχογραφούνται, ώστε οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να τις παρακολουθήσουν ζωντανά να έχουν την ευκαιρία να το πράξουν σε εύθετο για τους ίδιους χρόνο.

Άποψη της σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Elluminate Live!

Άποψη της σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Elluminate Live!

Πέρα από την ηλεκτρονική διδασκαλία το ΑΠΚΥ και ο ΕΛΠΟΛ σεμνύνονται για το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει παράδοση θερμής ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, εξ αποστάσεως ή εκ του σύνεγγυς. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές τους μέσα από το EClass, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το τηλέφωνο. Εκτός αυτού όμως, το Πανεπιστήμιο διοργανώνει πέντε τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) σε κάθε Θεματική Ενότητα, οι οποίες διενεργούνται σε προκαθορισμένους χώρους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία και σε χρόνο που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, ώστε όλοι οι φοιτητές να είναι σε θέση να προγραμματίσουν την παρουσία τους σε αυτές — έστω και αν η παρουσία αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Οι ΟΣΣ, οι οποίες είναι μεν προαιρετικές αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, φέρνουν διδάσκοντες και διδασκομένους σε φυσική επαφή και ενισχύουν τους μεταξύ τους δεσμούς.

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικά και το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ειδικότερα μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.ouc.ac.cy και http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/ programme/elp/description. Μπορείτε επίσης να καλείτε στα τηλέφωνα 00357-22411600 ή 00357-22411980.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία και τις πρακτικές του Προγράμματος “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες επιστημονικές ανακοινώσεις:

  1. Η «υβριδική» λεγόμενη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
  2. A Journey to a “Lost Center”: Studying Complete Literary Texts in the Programme of Greek Studies at the Open University of Cyprus
  3. Language teaching in Open and Distance Education The Example of ELP 32: “Introduction to Ancient Greek”
  4. OUC’s Undergraduate Programme ‘Studies in Hellenic Culture’, new technologies and OLDL: the Thematic Unit ELP 10 ‘Introduction to the study of Greek culture’ at the Open University of Cyprus and its development over time
  5. Researching adult distance teaching and learning at the Open University of Cyprus and the Hellenic Open University

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησαν και θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2013.